Čítajte: mimoriadne pokyny súvisiace s COVID 19!

Volajte +421 902 711 171
Napíšte nám

Pozrite sa na video o vloženie silikónového prsného implantátu miniinvazívnou technikou tzv. Insertion Sleeve. Implantát vkĺzne priamo do tela a nedochádza k dotyku kože s implantátom, čím sa minimalizuje riziko infekcie.