Čítajte: mimoriadne pokyny súvisiace s COVID 19!

Ponuka 

Bc. Alena Vasovčáková

Alena Vasovčáková

 


Manažérka kliniky

 

MUDr. Ctibor Caban

Ctibor Caban

 

 
 Garant kliniky