Ženy Muži
Ženy Muži
Volajte +421 902 711 171
Napísať
Objednať
Ženy Muži
Ženy Muži

Vzdelanie a prax

MUDr. Fedeleš vyštudoval Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave a po absolvovaní postgraduálneho štúdia v odbore chirurgia (téma: Časová vhodnosť a spôsob korekčných operácii nosa u rázštepových pacientov) získal titul PhD. Atestáciu z plastickej chirurgie zložil na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave. 

Praktické skúsenosti a odborné dovednosti doktor Fedeleš získal na II. chirurgickej klinike LF UK UNBA pod vedením prof. MUDr. Juraja Pechana, CSc. V bratislavskej univerzitnej nemocnici dodnes pôsobí na Oddelení chirurgie ruky a na Klinike plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie.

Viac ako päť rokov pracoval na klinike Esthetic v Bratislave, zahraničné pracovné skúsenosti pak nadobudol počas svojho pôsobenia v Coupure centrum voor plastische chirurgie / EMC2 v Belgicku.  

Roku 2014 sa MUDr. Fedeleš stal súčasťou tímu eveclinic.

MUDr. Jozef Fedeles

Odborné stáže a kongresy

Svoje odborné vedomosti si doktor Fedeleš rozšíril aj na domácich či zahraničných stážach. Videl, ako sa robí plastická chirurgia v taiwanskej nemocnici Chang Gung Memorial Hospital, Taipei, priučil sa od českých kolegov na Klinike plastickej a estetickej chirurgie LF MU v Brne a tiež absolvoval stáž na Klinike popálenín a rekonštrukčnej chirurgie LF UK a UN v Bratislave.

Aktívne sa zúčastnil mnohým domácich aj zahraničných odborných kongresov, z toho päťkrát ako hlavný autor (Tbilisi 07/2009, Rhodos 11/2009, Praha 12/2010, Vancouver 5/2011, Peking 10/2011).

 • svetový kongres International society of aesthetic plastic sugery (ISAPS) Miami Beach, Florida, USA 11/2018
 • Polytech Excellence tour Dieburg, Nemecko 08/2018
 • Masterclass of the Advanced use of Microthane Breast Implants, Riga, školenie u Dr. Janis Gilis, Lotyšsko, 03/2018
 • 20th Annual Congress of international master course on aging science (IMCAS), Paríž, Francúzko 02/2018
 • XI. medzinárodný kongres plastickej chirurgie, Brno 06/2017
 • 12. Demjénov deň, medzinárodný kongres plastickej chirurgie, 3x aktívna prednášková účasť Bratislava, Slovensko 10/2017
 • MD Codes Visionary – Allergan medical institute, Praha, 10/2017
 • Aesthetic and antiaging medicine world congress, Monte Carlo, Monaco 04/2017
 • Beauty through science, medzinárodný kongres estetickej plastickej chirurgie, Štockholm, Švédsko 06/2017
 • The Motiva Edge, školenie u Dr. Charles Randquist, Štockholm, Švédsko 05/2017
 • International velofaryngeal dysfunction symposium, Columbus, Ohio, USA 09/2016
 • Bottis beast breast annual course, Gardone, Lago di Garda, Taliansko 06/2016

Kurzy

 • Happy lift course, Bratislava 2009
 • Použitie harmonického skalpelu v plastickej chirurgii, Praha 2009 
 • The matrix by Eurosilicone, Bratislava 2010 
 • 5th Central European Advanced course on Aesthetic plastic surgery - Body Countouring, Praha 2010
 • 1-st Advanced Course Breast Augmentation Gent, Belgicko 2011 
 • Mentor Breast reconstruction and augmentation Belehrad, Srbsko 2011
 • Beautytek 2012, Wuerzburg, Nemecko 2012
 • ISAPS, Geneva 2012
 • Structural Fat Grafting , Praha 2012 
 • Allergan Academy, New York 2013
 • Mentor Brast Augmentation, New York 2013
 • Kurzy aplikácie výplňových materiálov Teosyal, Remake, Juvéderm

Publikácie

MUDr. Josef Fedeleš, PhD. sa ako autor či spoluautor podieľal na vydaní 16 odborných publikácii, z toho trikrát v odbornom časopise s impakt faktorom: Fedeleš J. Jr., Žiak P., Križko M., Payer J. Jr., Boháč M., Palenčár D., Hulín I. Jr., Fedeleš J.: Prevalence of Cleft Lip And Palate In Western Slovakia In The Years 2001-2007, Bratisl Lek Listy, 02/2012, Fedeleš J. Jr., Žiak P., Fedeleš J.: Nasoalveolar molding in complete cleft lip nasal deformity patients: Early results comparison to incomplete cleft lip cases, Bratisl Lek Listy, 05/2012, Žiak P., Fedeleš J. Jr., Fekiačova D., Hulín I. Jr., Fedeleš J.: Timing of primary lip repair in cleft patients according to surgical treatment protocol, Bratisl Lek Listy, 03/2010, Fedeleš J. Jr., Žiak P., Klimová I., Kroupová D., Molnárová A., Fedeleš J.: Current technique of primary nasal correction in unilateral cleft lip nasal deformity patient - case report, Lekársky obzor, 10/2011

jozef fedeles eveclinic

Pedagogická činnosť

 • Asistent lekárskej fakulty UK 10/2005 – 10/2007
 • Externý pedagóg lekárskej fakulty UK bez nároku na honorár od 10/2007

Členstvo v odborných organizáciách

 • IPRAS – International Confederation for Plastic and reconstructive surgery
 • ESPRAS – The European Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery
 • SApRO – Slovenská asociácia pre rozštepySpoločnosť plastickej a estetickej chirurgie
 • SLS – Spoločnosť chirurgie ruky SLS
 • ISAPS – International society of aesthetic Plastic Surgery

ISAPS LOGO

Transparentný lekár

MUDr. Jozef Fedeleš patrí medzi Transparetných lekárov portálu Estheticon. To okrem iného znamená, že umožňuje každému svojmu pacientovi hodnotiť výsledok vykonanej práce, či už spokojný bol alebo nebol. S pacientom aktívne komunikuje a poskytuje profesionálnejší prístup v prípade riešenia komplikácií.

Liposukcia VASER Lipo® – MUDr. Jozef Fedeleš

MUDr. Jozef Fedeleš odpovedá na otázky o priebehu a účinkoch invazívnej ultrazvukovej liposukcie VASER Lipo®.

Gynekomastia – MUDr. Jozef Fedeleš

MUDr. Jozef Fedeleš odpovedá na otázky o priebehu operácie zmenšenie pŕs u mužov.

 

Prejsť na celý tím eveclinic