Exkluzívna limitovaná ponuka na zväčšenie pier už od 129€! Viac info o zákroku a možnosti objednania sa >>

Volajte +421 902 711 171
Napíšte nám

Vzdelanie

 • 1984-1990 Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Odbor všeobecné lekárstvo
 • 1993 Lekárska fakulta – atestácia z vnútorného lekárstva, Univerzita Komenského, Bratislava
 • 1995 Certifikát zo základov homeopatickej terapie
 • 1996 Špecializačná atestácia – Klinická farmakológia
 • 1998 Diplomovaná skúška z homeopatie
 • 2005 Certifikačná skúška odbor – Farmakoekonomika
 • 2008 Profesionálny certifikát z manažmentu , OMI
 • 2009 Špecializačná atestácia – Všeobecné lekárstvo

Doplnkové vzdelanie

 • 2001 Certifikát hojenia rán
 • 2005 Kurz manažérstva kvality ukončený praktickou a písomnou skúškou v súlade so súborom noriem ISO radu 9000

Pracovné skúsenosti

 • 1990–2000 Martinská fakultná nemocnica Jeseniovej lekárskej fakulty UK II. interná klinika
 • 1990–1994 sekundárna lekárka, Oddelenie klinickej farmakológie
 • 1994–2000 sekundárna lekárka do roku 1996, potom primárka Oddelenia klinickej farmakológie
 • 1996–2000 Krajská odborníčka MZSR pre Žilinský Kraj
  Predsedkyňa krajskej aj nemocničnej komisie pre racionálnu farmakoterapiu a liekovú politiku
  Predsedkyňa Etickej komisie MF
 • 2000–2005 Ústavná klinická farmakologička na Slovenskom ústave srdcových a cievnych chorôb
  Predseda v komisiách: Etická SÚSCH, Komisia pre racionálnu farmakoterapiu a liekovú politiku, ATB komisia, Nozokomiálna Komisia SÚSCH
 • 2006–2008 Zdravotná poisťovňa Dôvera, Sideria a.s., riaditeľka úseku zdravotných činností v ZP Dôvera, a.s. a členka predstavenstva ZP Dôvera, a.s.
 • 2008–2009 Medissimo (súkromná nemocnica), riaditeľka pre obchod a marketing, primárka interného oddelenia
 • 2010 InClinic s.r.o, konateľka a ambulantná lekárka v odboroch vnútorné lekárstvo, všeobecné lekárstvo a klinická farmakológia

Členstvo v spoločnostiach

 • Od roku 1997 som členkou Výboru Spoločnosti klinickej farmakológie SLS
 • Od roku 2002 – 2008 členka Výboru Spoločnosti pre farmakoekonomiku SLS

 

 

Prejsť na celý tím eveclinic