Exkluzívna limitovaná ponuka na zväčšenie pier už od 129€! Viac info o zákroku a možnosti objednania sa >>

Volajte +421 902 711 171
Napíšte nám

Kariéra

MUDr. Ctibor Caban pracoval ako regionálny riaditeľ spoločnosti Falck Záchranná a.s.Košice v Lučenci, predtým šéfoval tri roky záchrannej zdravotnej službe RESCUE s.r.o. vo Veľkom Krtíši a súčasne pôsobil ako lekár záchranej služby v Bratislave a Košiciach. Od roku 2006 vykonáva privátnu prax plastickej chirurgie vo vlastnej ambulancii ESTEA v Lučenci a viac ako dvadsať rokov tiež pracuje ako chirurg vo Všeobecnej nemocnici s poliklinikou v Lučenci.

Zahraničné stáže a kongresy

Počas svojej kariéry sa MUDr. Caban zúčastnil niekoľkých zahraničných odborných stáží a kongresov - ESTHÉ Praha - Klinika plastické chirurgie 1. LF UK Na Bulovce, Praha (Doc. MUDr. Jan Měšťák), Presby Hospital Pittsburgh, USA, Universitá degli Studi di Palermo, Chirurgia Plastica, Taliansko, Lidu Hospital of Medical Aesthetics Beijing, Čína, kongres ISAPS Houston, Texas, USA.

Štúdium a atestácie

MUDr. Caban vyštudoval všeobecné lekárstvo na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine roku 1995, následne po troch rokoch príprav úspešne zložil atestačnú skúšku zo všeobecnej chirurgie (1998 - Bratislava). Na atestáciu z plastickej chirurgie, ktorú získal v r. 2006 tiež v Bratislave, sa pripravoval na klinikách plastickej chirurgie v Banskej Bystrici, Košiciach, Bratislave a v Prahe.

 

Prejsť na celý tím eveclinic