Ženy Muži
Ženy Muži
Volajte +421 902 711 171
Napísať
Objednať
Ženy Muži
Ženy Muži

Ďakujeme Vám za využívate služby našich webových stránok. Služby poskytuje spoločnosť eveclinic, s.r.o. so sídlom Rovniankova 12, Bratislava 851 02, IČO: 47 227 133, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 90475/B.

Akceptáciou týchto zmluvných podmienok vyjadrujete svoj súhlas s týmito zmluvnými podmienkami. Pozorne si ich prečítajte. Pokiaľ s týmito zmluvnými podmienkami nesúhlasíte, naše služby prosím nepoužívajte.


Súhlas so spracovaním osobných údajov

Udeľujete týmto súhlas spoločnosti eveclinic s. r. o., so sídlom Rovniankova 12, Bratislava 851 02, IČO: 47 227 133, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 90475/B, (dále jen „Správca“), aby v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (obecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“) spracovávali tieto osobné údaje:

Aké údaje spracovávame a za akým účelom

1) Návšteva webu:

Cookies

Pri návšteve webu sú spracovávané súbory cookies. Niektoré tieto súbory nám umožňujú správne fungovanie webu a prepájanie vašich aktivít počas prezerania webu.

Zbieranie cookies za takýmto účelom môže byť považované za spracovanie osobných údajov. Takéto spracovanie je možné na základe zákonného dôvodu – oprávneného záujmu Správca, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (nariadenie o ochrane osobných údajov) (predtým a ďalej len „Nariadenie“).

V závislosti od konkrétneho typu cookie (viď nižšie) spracovávame tieto súbory buď na základe nášho oprávneného záujmu na zaistenie funkčnosti webových stránok a ich optimalizácie, alebo na základe vami udeleného súhlasu.

Vaše preferencie ohľadom ukladania cookies môžete kedykoľvek zmeniť tu.

Nastavenie súborov cookie môžete upraviť aj vo svojom webovom prehliadači, ktorý je možné nastaviť tak, aby ukladanie cookies do vášho zariadenia zakázal alebo blokoval, vrátane súborov cookie tretích strán. Súbory cookie, ktoré už sú vo vašom zariadení uložené, môžete kedykoľvek zmazať. Pokiaľ však ukladanie súborov cookie, vrátane nutných, úplne zakážete, nemusí naše webové stránky pracovať správne a môže byť obmedzená ich funkčnosť.

Naše webové stránky môžu využívať nasledujúce cookies:

Nutné cookies
Tieto cookies sú skutočne potrebné pre základnú funkčnosť webu. Bez nich by web nemusel fungovať správne.

Užívanie nutných cookies je na našej webovej stránke možné bez vášho súhlasu. Pokiaľ s ich spracovaním nesúhlasíte, máte možnosť upraviť nastavenia vášho prehliadača, ako je uvedené vyššie. V prípade, že ukladanie nutných súborov cookie zakážete, môže byť obmedzená funkčnosť našich webových stránok.

Analytické cookies
Tieto cookies zbierajú informácie o prechode návštevníka našimi stránkami. Analytické cookies sú anonymné a nemôžem návštevníka nijako identifikovať. Nie sú potrebné na fungovanie webu ako takého, ale pomáhajú nám web pre vás neustále vylepšovať.

Analytické cookies spracovávame na základe všetkého súhlasu, ktorý ste oprávnení kedykoľvek odvolať. Právny základ spracovania je v takom prípade čl. 6, odst. 1 písm. a) GDPR, tj. vami udelený súhlas so spracovaním osobných údajov pre jeden alebo viac konkrétnych účelov. Tento súhlas je možné odvolať tu, alebo zmenou nastavenia príslušného internetového prehliadača. Dovoľujeme si upozorniť, že vypnutie analytických cookies môže viesť k obmedzeniu funkcionality našich webových stránok.

Marketingové cookies
Cieľom marketingových cookies je prepojiť náš web so sociálnymi a reklamnými sieťami tretích strán ako napríklad Facebook alebo Google Ads. Vďaka tomuto prepojeniu vám u týchto partnerov môže byť zobrazovaná relevantná reklama.

Marketingové súbory cookie používame v kombinácii s osobnými údajmi, aby sme vás mohli osloviť s relevantnými ponukami našich služieb na partnerských stránkach, ako sú Google, Facebook alebo Seznam. Konkrétne ide o osobné údaje vo forme IP adresy, mena, priezviska, e-mailu, telefónneho čísla. Tieto údaje používame výhradne v jednosmerne hashovanej (šifrovanej) forme.

Cookies na zacielenie reklamy sú spracovávané na základe vášho súhlasu. Súhlas udeľujete na dobu, ktorá je uvedená ďalej pri jednotlivých marketingových cookies. Súhlas so zbieraním údajov súborov cookie na marketingové účely je možné vziať kedykoľvek späť, a to tu, alebo zmenou nastavenia príslušného internetového prehliadača.

Cookies sú ukladané po dobu, ktorá je uvedená ďalej pri jednotlivých typoch cookies, najdlhšie však 24 mesiacov od ich posledného využitia.

Zhromaždené cookies súbory sú spracované ďalšími spracovateľmi:

  • Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, IČ 368047), VAT IE6388047V
  • Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland), VAT IE9692928F
  • 2K Digital Limited (prevádzkovateľ systému Planfy pre objednávky termínov konzultácií a zákrokov), 3 Henry Robson Drive, Mountsorrel, Loughborough, United Kingdom, LE12 7ZF, Registered in United Kingdom: 10925352

Google Ads konverzie

Na našich webových stránkach používame meranie konverzií pomocou služby Google Ads, ktorá obsahuje pokročilé funkcie konverzií na zvýšenie presnosti meraných konverzií. Marketingové údaje o návštevníkoch našej webovej lokality sa odovzdávajú spoločnosti Google s cieľom zlepšiť relevantnosť merania konverzií. Tieto údaje sa pred odoslaním šifrujú, aby boli maximálne chránené.

Spoločnosť Google môže tieto údaje spárovať so svojou databázou špeciálne na účely spresnenia merania konverzií. Informácie o návštevníkoch našej webovej lokality, ktoré takto odovzdávame spoločnosti Google, sú údaje, ktoré zadávate do formulárov na našej webovej lokalite, napríklad do objednávkových alebo kontaktných formulárov.

Pri prenose osobných údajov spoločnosti Google sa spoločnosť Google stáva ďalším správcom, inak je naším spracovateľom. Všetky informácie o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou Google nájdete tu: https://policies.google.com/technologies/ads  a https://policies.google.com/privacy alebo prostredníctvom vlastných používateľských účtov.

2) Odoslanie kontaktného formulára alebo objednávky konzultácie

Pri odoslaní kontaktného formulára alebo objednávky konzultácie spracovávame tieto údaje:

- meno a priezvisko
- e-mail
- telefónne číslo
- IP adresu
- prípadné ďalšie osobné údaje, ktoré dobrovoľne uvediete v texte svojej žiadosti

Meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mail, IP adresu môžu byť spracúvané na základe vášho súhlasu a sú potrebné na účely poskytovania služieb spoločnosti eveclinic s.r.o., správy webovej stránky, informačnej komunikácie s klientmi (ak sa nimi následne stanete) a na štatistické a analytické práce v súvislosti so zlepšovaním služieb správcu. Tieto údaje bude správca spracúvať po dobu 3 rokov a v prípade poskytovania zdravotníckych služieb budú osobné údaje evidované po dobu vyžadovanú platnou legislatívou v oblasti zdravotníctva.

3) Odoslanie dotazu do online poradne alebo vloženie referencie

Pri odoslaní dotazu do online poradne alebo pri vložení referencie spracovávame tieto údaje:

- meno a priezvisko
- e-mail
- telefónne číslo
- IP adresu
- prípadné ďalšie osobné údaje, ktoré dobrovoľne vyplníte v texte svojho príspevku.

Meno, e-mail, IP adresa môžu byť spracované na základe vášho súhlasu a sú nevyhnutné na spracovanie za účelom zverejnenia príspevku na webovej stránke správcu a následného informovania používateľa, za účelom správy webovej stránky a na štatistické a analytické práce v rámci zlepšovania služieb správcu. Váš e-mail a IP adresa nebudú zverejnené. Meno alebo prezývka áno, toto si prosím všimnite. Tieto neverejné údaje bude Správca spracúvať po dobu 3 rokov.

4) Objednávka newslettera alebo sprievodcu na stiahnutie

Pri objednávke newslettera alebo PDF zprievodca spracúvame tieto údaje:

- e-mail
- IP adresu

E-mail a IP adresa môžu byť spracované na základe vášho súhlasu a musia byť spracované v prípade objednávky newslettera na účely zasielania newslettera správcu, v prípade objednávky príručky na stiahnutie na účely zasielania príručky e-mailom. V oboch prípadoch musí byť e-mailová adresa a IP adresa spracovaná aj na účely správy webovej stránky a na štatistické a analytické práce v rámci zlepšovania služieb Správcu. Tieto údaje bude správca spracovávať po dobu 3 rokov.


S uvedeným spracovaním dávate výslovný súhlas. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať, napríklad zaslaním e-mailu alebo listu na kontaktné údaje info@eveclinic.sk.


Kto údaje spracováva

Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom, osobné údaje však pre Správcu môžu spracovávať aj títo spracovatelia:

a) Poskytovatelia softwaru/IT a marketingové agentúry a ďalšie spolupracujúce subjekty:

- Webglobe, s.r.o. (správca webhostingu)
- Atweb Consulting, s.r.o (marketingová agentúra)
- The Rocket Science Group LLC (MailChimp)
- Estheticon, s.r.o. (oborový portál)
- 2K Digital Limited (prevádzkovateľ systému Planfy pre objednávky termínov konzultácií a zákrokov)

b) Prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnej dobe spoločnosť nevyužíva.


Aké sú vaše možnosti a práva

Vezmite, prosíme, na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:

- vzít souhlas kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti info@eveclinic.sk,
- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
- požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
- vznést námitku proti zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu,
- na přenositelnost údajů, pokud se jedná o osobní údaje zpracované automatizovaně na základě vašeho souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy,
- v případě pochybností o zákonném zpracování osobních údajů podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.


Zásady ochrany súkromia

Poskytovatel služeb dbá, aby veškeré osobní údaje byly chráněny v souladu s platnými právním předpisy a zajištěny proti zneužití či neoprávněnému přístupu třetích osob.

Akceptací těchto smluvních podmínek včetně zásad berete na vědomí, že vzhledem ke skutečnosti, že jednou ze služeb webu je zveřejňování a rozšiřování informací, mohou být tato data dále indexována webovými vyhledávači. Tyto zásady se vztahují pouze na služby poskytované poskytovatelem webu nikoli na služby, osobní údaje a další informace poskytované třetí stranou uveřejněné na webových stránkách, na něž je možné se přes webové stránky poskytovatele služeb prokliknout (jde o tzv. odkazy na webové stránky třetích stran).


Ďalšie informácie

Poskytovateľ služieb si vyhradzuje právo zmeniť niektoré ustanovenia týchto zmluvných podmienok.

Neplatnosť niektorého ustanovenia týchto Podmienok nemá za následok neplatnosť všetkých ustanovení.

Tieto zmluvné podmienky nahrádzajú predchádzajúce podmienky a nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia.