Volajte +421 902 711 171
Napísať
Objednať

Obsah:

1. Podmienky castingu

2. Podmienky používania a spracovania osobných údajov


1. Podmienky castingu

Všeobecné ustanovenia

Casting na celkovú premenu prebieha na území Slovenské republiky v termíne od XXX.2019 do YYY2019.

Organizátorom castingu je spoločnosť eveclinic s. r. o., so sídlom Rovniankova 12, Bratislava 851 02, IČO: 47 227 133, zapísaná v Obchodnom Registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka číslo: 90475 / B, ďalej len "organizátor".

Podmienky účasti

Castingu sa môže zúčastniť ktokoľvek s trvalým alebo prechodným bydliskom na území Slovenskej republiky vo veku 40-55 rokov, zdravotne spôsobilý a splní podmienky na účasť v castingu.

Účastník castingu na premenu súhlasí s tým, že jeho meno a priezvisko alebo obrazové a zvukové záznamy, týkajúce sa účastníkov alebo ich prejavov osobnej povahy (fotografie, písmo, hlas a pod.), môžu byť bezplatne použité pre reklamné a marketingové účely organizátor. A môžu byť zverejnené v médiách, na internete alebo v propagačných materiáloch organizátora v súvislosti s prezentáciou priebehu a výsledkami premeny.

Ďalej sa účastník zaväzuje, že sa po vykonaní výkonu dostaví podľa inštrukcií organizátora na kliniku, pre porovnanie výsledkov operácie a kvôli obstaraniu ďalších obrazových, prípadne zvukových záznamov.

Účastník castingu súhlasí so spracovaním osobných udajov v súlade s ustanovením § 11 a nasl. zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných udajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ako aj súhlas v súlade s § 3 ods. 7 a 8 zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplneni niektorych zákonov, a v súlade s § 65 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, so zasielaním obchodných oznámení všetkými elektronickými prostriedkami. Tento súhlas je udelený na neobmedzenú dobu. Účastník castingu si je vedomý toho, že svoj súhlas so zasielaním obchodných oznámení môže kedykoľvek písomne odvolať na adrese sídla organizátora castingu.

Práva a povinnosti organizátora

V prípade porušenia stanovených pravidiel a podmienok castingu je organizátor oprávnený účastníka z castingu vylúčiť.

Organizátor je oprávnený zmeniť pravidlá i podmienky castingu, jej trvanie a zákroky kedykoľvek v priebehu castingu a je oprávnený casting kedykoľvek v jej priebehu bez náhrady odvolať.

Výhercovia castingu budú na svoju výhru upozornený elektronickou cestou. Výherca je stanovený organizátorom a to na základe náhodného výberu.

V prípade, že výherca castingu nebude na upozornenie o svojej výhre reagovať do 7 dní po odoslaní oznámenia, vyhradzuje si prevádzkovateľ právo odovzdanie výhry odmietnuť.

V prípade nevhodných indikáciách operácie, zistených pri osobnej konzultácii, ku ktorej výhercov pozveme, môžu byť následne kontaktovaní ďalší vybraní finalisti.

Všetky výhry sú súdne nevymáhateľné. Na výhry nevzniká účasťou v castpringu ávny nárok a výhry nemôžu byť vymenené za hotovosť.

Ostatné vzťahy, výslovne neupravené týmito pravidlami, sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.


2. Podmienky používania a spracovania osobných údajov

Ďakujeme vám za využívanie služieb nášho webu. Služby poskytuje spoločnosť eveclinic s.r.o. so sídlom Rovniankova 12, Bratislava 851 02, IČO: 47 227 133, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 90475 / B.

Akceptáciou týchto zmluvných podmienok vyjadrujete svoj súhlas s týmito zmluvnými podmienkami. Starostlivo si ho preto prečítajte. Ak so zmluvnými podmienkami nesúhlasíte, naše služby, prosím, nepoužívajte.


Súhlas so spracovaním osobných údajov

Udeľujete týmto súhlas spoločnosti eveclinic s.r.o., so sídlom Rovniankova 12, Bratislava 851 02, IČO: 47 227 133, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 90475 / B, (ďalej len "Správca"), aby v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "Nariadenie") spracúvali tieto osobné údaje:

AKÉ ÚDAJE SPRACOVÁVAME A ZA AKÝM ÚČELOM

1) Návšteva webu - cookies:

Pri návšteve webu sú spracovávané súbory cookies. Niektoré tieto súbory nám umožňujú správne fungovanie webu a prepájanie vašich aktivít počas prehliadania webu. Za účelom cielených ponúk v rámci reklamy na iných webových stránkach a sociálnych sieťach tiež odovzdávame týmto stránkam a sieťam údaje o vašom správaní sa na webe. V takom prípade ale nie sú odovzdávané vaše identifikačné údaje.

Využitie cookies tretích strán môžete kedykoľvek odvolať vypnutím tejto funkcie v nastavení vášho prehliadača alebo mobilného telefónu. Využitie cookies niektorých poskytovateľov môžete deaktivovať priamo tu: Adform - https://site.adform.com/privacy-policy-opt-out/

Cookies správca zhromažďuje na svojich webových stránkach nasledujúce súbory cookies:

Služba/Typ

Názov Cookies

Účel

Expirácia

adform.com

uid

Cookie slúži ako unikátny identifikátor reklamného systému Adform.com

2 mesiace

adform.com

cid

Cookie slúži ako unikátny identifikátor reklamného systému Adform.com

2 mesiace

eveclinic.sk

_gid

Cookie slúži ako unikátny identifikátor reklamného systému Google Analytics.

2 roky

eveclinic.sk

_ga

Cookie slúži ako unikátny identifikátor reklamného systému Google Analytics.

1 deň

eveclinic.sk

cookies-allowed

Cookie slúži na zaznamenanie informácie o tom, či používateľ odsúhlasil notifikačnú lištu s Cookies.

10 rokov

facebook.com

fr

Cookie je používané na identifikovanie Facebook používateľa a browseru pre reklamný systém Facebook.

3 mesiace

google.com

NID

Súbor cookie NID obsahuje jedinečné ID, pomocou ktorého si Google pamätá vaše nastavenia a ďalšie informácie, napríklad váš preferovaný jazyk (napr. slovenčina), koľko výsledkov vyhľadávania chcete zobrazovať na jednej stránke (napr. 10 alebo 20) a či chcete mať zapnutý filter Bezpečné vyhľadávanie Google.

6 mesiacov

youtube.com

YSC

Cookie pomáha sledovať počet zhliadnutí videa, užívateľské preferencie a následkom toho po skončení videa odporúča ďalšie videá.

8 mesiacov

youtube.com

VISITOR_INFO1_LIVE

Cookie pomáha sledovať počet zhliadnutí videa, užívateľské preferencie a následkom toho po skončení videa odporúča ďalšie videá.

6 mesiacov

youtube.com

PREF

Cookie pomáha sledovať počet zhliadnutí videa, užívateľské preferencie a následkom toho po skončení videa odporúča ďalšie videá.

8 mesiacov

youtube.com

GPS

Cookie pomáha sledovať počet zhliadnutí videa, užívateľské preferencie a následkom toho po skončení videa odporúča ďalšie videá.

1 deň

youtube.com

IDE

Cookie slúži na zobrazovanie relevantnej reklamy systému DoubleClick.

1 rok

Použitie cookies je možné deaktivovať v nastavení vášho prehliadača alebo mobilného telefónu.

2) Odoslanie kontaktného formulára alebo objednávky konzultácie

Pri odoslaní kontaktného formulára alebo objednávky konzultácie spracovávame tieto údaje:

 • meno a priezvisko
 • e-mail
 • telefónne číslo
 • IP adresu
 • ďalšie prípadné osobné údaje, ktoré dobrovoľne vyplníte v texte vašej otázky

Meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mail, IP adresu je možné spracovať na základe vami udeleného súhlasu a je potrebné tieto údaje spracovať na poskytovanie služieb spoločnosti eveclinic s.r.o., správu webu, na informatívnu komunikáciu s klientmi (pokiaľ sa nimi následne stanete) a na štatistiku a analytické práce v rámci zlepšovania služieb správcu. Tieto údaje budú Správcom spracované po dobu 3 rokov, pričom ak dôjde k poskytnutiu zdravotníckych služieb, tak budú osobné údaje evidované po dobu nutnú podľa platnej legislatívy v zdravotníctve.

3) Odoslanie otázky do online poradne alebo vloženie referencie

Pri odoslaní otázky do online poradne alebo pri vložení referencie spracovávame tieto údaje:

 • meno a priezvisko
 • e-mail
 • telefónne číslo
 • IP adresu
 • ďalšie prípadné osobné údaje, ktoré dobrovoľne vyplníte v texte vášho príspevku

Meno, e-mail, IP adresu je možné spracovať na základe vami udeleného súhlasu a je nutné spracovať tieto dáta za účelom publikácie príspevku na webe Správcu a následnej notifikácie používateľa, za účelom správy webu a pre štatistiky a analytické práce v rámci zlepšovania služieb Správcu. Vaša e-mail adresa a IP adresa nebudú publikované verejne. Meno alebo prezývka áno, prosíme vezmite to na vedomie. Tieto neverejné údaje budú Správcom spracované po dobu 3 rokov.

4) Objednávka newsletteru nebo průvodce ke stažení

Pri objednávke newsletteru alebo PDF sprievodcu spracovávame tieto údaje:

 • e-mail
 • IP adresu

E-mail a IP adresu je možné spracovať na základe vami udeleného súhlasu a je nutné spracovať v prípade objednávky newsletteru za účelom zasielania newsletteru Správca, v prípade objednávky sprievodca k stiahnutiu za účelom zaslania sprievodca na e-mail. V oboch prípadoch je E-mail a IP adresu nutné spracovať tiež za účelom správy webu a pre štatistiky a analytické práce v rámci zlepšovania služieb Správca. Tieto údaje budú Správcom spracované po dobu 3 rokov.


S vyššie uvedeným spracovaním udeľujete svoj výslovný súhlas. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Súhlas možno vziať kedykoľvek späť, a to napríklad zaslaním emailu alebo listu na kontaktné údaje spoločnosti info@eveclinic.sk


KTO ÚDAJE SPRACOVÁVA

Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom, osobné údaje však pre Správcu môžu spracovávať aj títo spracovatelia:

Pri objednávke newsletteru alebo PDF sprievodcu spracovávajú tieto údaje:

a) Poskytovatelia softvéru / IT a marketingové agentúry a ďalšie spolupracujúce subjekty:

 • ONEsolution s.r.o. (Správca webhostingu)
 • Atweb Consulting, s.r.o. (marketingová agentúra)
 • The Rocket Science Group LLC (MailChimp)
 • Estheticon, s.r.o. (oborový portál) 

b) Prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnej dobe spoločnosť nevyužíva.


AKÉ SÚ VAŠE MOŽNOSTI A PRÁVA

Vezmite prosím na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:

 • vziať súhlas kedykoľvek späť,
 • požadovať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame,
 • požadovať kópiu spracúvaných osobných údajov,
 • vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť, alebo požadovať obmedzenia spracovania,
 • požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov,
 • na prenosnosť údajov,
 • v prípade pochybností o zákonnom spracovaní osobných údajov podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov.

ZÁSADY OCHRANY SÚKROMIA

Poskytovateľ služieb dbá, aby všetky osobné údaje boli chránené v súlade s platnými právnymi predpismi a zabezpečené proti zneužitiu či neoprávnenému prístupu tretích osôb.

Akceptáciou týchto zmluvných podmienok vrátane zásad beriete na vedomie, že vzhľadom na skutočnosť, že jednou zo služieb webu je zverejňovanie a rozširovanie informácií, môžu byť tieto dáta ďalej indexované webovými vyhľadávačmi. Tieto zásady sa vzťahujú len na služby poskytované poskytovateľom webu, nie na služby, osobné údaje a ďalšie informácie poskytované treťou stranou uverejnené na webových stránkach, na ktoré je možné sa cez webové stránky poskytovateľa služieb prekliknúť (ide o tzv. Odkazy na webové stránky tretích strán).


Ďalšie informácie

Poskytovateľ služieb si vyhradzuje právo zmeniť niektoré ustanovenia týchto zmluvných podmienok.

Neplatnosť niektorého ustanovenia týchto podmienok nespôsobuje neplatnosť všetkých ustanovení.

Poskytovateľ služieb aj vy súhlasíte, že tieto podmienky sa riadia slovenským právom a všetky spory, ktoré z týchto podmienok vyplývajú alebo sa ich, či služieb týkajú, budú podliehať právnym predpisom Slovenskej republiky a súdnej právomoci Slovenskej republiky.

Tieto zmluvné podmienky rušia predchádzajúce podmienky a nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na portáli.