Napíšte nám Volajte +421 902 711 171
Volajte +421 902 711 171
Napíšte nám Volajte +421 902 711 171
Volajte +421 902 711 171

Podmienky používania webu

Podmienky používania webu a podmienky akcie

 


 1. Podmienky používania webu

 

Ďakujeme vám za využívanie služieb tejto webovej lokality. Služby poskytuje spoločnosť

eveclinic s. r. o., so sídlom Rovniankova 12, Bratislava 851 02, IČO: 47 227 133, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 90475/B.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Klient souhlasí so spracovaním osobných údajov poskytnutých spoločnosti eveclinic s. r. o., so sídlom Rovniankova 12, Bratislava 851 02, IČO: 47 227 133, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 90475/B, a to v rozsahu potrebnom na poskytovanie služieb na webových portáloch prevádzkovaných touto spoločnosťou a v súlade so zásadami súkromia. Tento súhlas sa udeľuje na dobu neurčitú.

Klient ďalej súhlasí v súlade s § 3 ods. 7 a 8 zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a v súlade s § 65 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, so zasielaním obchodných oznámení všetkými elektronickými prostriedkami. Klient si je vedomý toho, že svoj súhlas so zasielaním obchodných oznámení a elektronickej pošty na účely priameho marketingu môže kedykoľvek odvolať, a to e-mailom na adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript..

Klient si je plne vedomý zverejnenia a súhlasí so zverejnením svojich osobných údajov v súvislosti s publikovanými príspevkami v diskusii a v poradni.

Používanie služieb Google

Na vyhodnocovanie návštevnosti portálu používame službu Google Analytics, ktorá zhromažďuje anonymné údaje o správaní používateľov portálu. Podrobné podmienky používania služby Google Analytics sú dostupné na stránke http://www.google.sk/analytics/terms/sk.html.

Na online inzerciu používame remarketing v službe Google AdWords?. Dodávatelia tretích strán vrátane spoločnosti Google zobrazujú naše reklamy na rôznych webových stránkach. Poskytovateľ služieb a ďalší dodávatelia spoločne využívajú súbory cookie prvej strany a súbory cookie tretích strán na šírenie informácií, na optimalizáciu a zobrazovanie reklám na základe predchádzajúcich návštev portálu a na vytváranie prehľadov o tom, ako zobrazenia reklám, iné spôsoby využívania reklamných služieb a interakcia s týmito zobrazeniami reklám a reklamnými službami súvisia s návštevami portálu. Podrobné podmienky používania služby Google AdWords? sú dostupné na stránke https://adwords.google.com/select/tsandcsfinder?country=SK.

Ďalšie

Prijatím týchto zmluvných podmienok vyjadrujete svoj súhlas s týmito zmluvným podmienkami. Pozorne si ich preto prečítajte. Ak so zmluvnými podmienkami vrátane zásad ochrany osobných údajov nesúhlasíte, nepoužívajte naše služby.

Poskytovateľ služieb si vyhradzuje právo zmeniť ľubovoľné ustanovenia týchto zmluvných podmienok.

Poskytovateľ služieb aj vy súhlasíte s tým, že tieto podmienky sa riadia slovenským právom a všetky spory, ktoré z týchto podmienok vyplývajú alebo sa ich či služieb týkajú, budú podliehať právnym predpisom Slovenskej republiky a právomoci súdov Slovenskej republiky.

Tieto zmluvné podmienky rušia predchádzajúce podmienky a nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na portáli.

 


2. Podmienky akcie

 

Všeobecné ustanovenia

Akcia "Získajte krásne prsia vďaka eveclinic zdarma" prebieha na území Slovenské republiky v termíne od 8.1.2018 do 31.1.2018.

Organizátorom akcie je spoločnosť eveclinic s. r. o., so sídlom Rovniankova 12, Bratislava 851 02, IČO: 47 227 133, zapísaná v Obchodnom Registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka číslo: 90475 / B, ďalej len "organizátor".

Podmienky účasti

Akcie sa môže zúčastniť ktokoľvek s trvalým alebo prechodným bydliskom na území Slovenskej republiky starší ako 18 rokov (v prípade mladistvých sa môže akcie zúčastniť jeho zákonný zástupca), zdravotne spôsobilý a splní podmienky na účasť v akciii.

Účastník akcie (alebo jeho zákonný zástupca) súhlasí s tým, že jeho meno a priezvisko alebo obrazové a zvukové záznamy, týkajúce sa účastníkov alebo ich prejavov osobnej povahy (fotografie, písmo, hlas a pod.), môžu byť bezplatne použité pre reklamné a marketingové účely organizátor. A môžu byť zverejnené v médiách, na internete alebo v propagačných materiáloch organizátora v súvislosti s prezentáciou priebehu a výsledkami akcie.

Ďalej sa účastník akcie zaväzuje, že sa po vykonaní výkonu, ktorý je hlavnou výhrou v akcii, dostaví podľa inštrukcií organizátora akcie na kliniku, pre porovnanie výsledkov operácie a kvôli obstaraniu ďalších obrazových, prípadne zvukových záznamov.

Účastník akcie súhlasí so spracovaním osobných udajov v súlade s ustanovením § 11 a nasl. zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných udajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ako aj súhlas v súlade s § 3 ods. 7 a 8 zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplneni niektorych zákonov, a v súlade s § 65 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, so zasielaním obchodných oznámení všetkými elektronickými prostriedkami. Tento súhlas je udelený na neobmedzenú dobu. Účastník akcie si je vedomý toho, že svoj súhlas so zasielaním obchodných oznámení môže kedykoľvek písomne odvolať na adrese sídla organizátora akcie.

Práva a povinnosti organizátora

V prípade porušenia stanovených pravidiel a podmienok akcie je organizátor oprávnený účastníka zo akcie vylúčiť.

Organizátor je oprávnený zmeniť pravidlá i podmienky akcie, jej trvanie a výhry kedykoľvek v priebehu akcie a je oprávnený akci kedykoľvek v jej priebehu bez náhrady odvolať.

Zo akcie bude vybraný vždy jeden výherca. Výhercovia akcie budú na svoju výhru upozornený elektronickou cestou. Výherca je stanovený organizátorom a to na základe náhodného výberu.

V prípade, že výherca akcie nebude na upozornenie o svojej výhre reagovať do 31 dní po odoslaní oznámenia, vyhradzuje si prevádzkovateľ právo odovzdanie výhry odmietnuť.

V prípade nevhodných indikáciách operácie/výkonu, zistených pri osobnej konzultácii, ku ktorej víťazku pozveme, môžu byť následne kontaktovaní ďalší vybraní súťažiaci.

Všetky výhry sú súdne nevymáhateľné. Na výhry nevzniká účasťou v akcii právny nárok a výhry nemôžu byť vymenené za hotovosť.

Ostatné vzťahy, výslovne neupravené týmito pravidlami, sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.