Čítajte: mimoriadne pokyny súvisiace s COVID 19!

Ponuka 

Myslíme, že robíme jedno z najlepších rozhodnutí od fungovania našej kliniky a veríme, že sa k nám pripoja aj ostané zariadenia.

Vážení klienti, s účinnosťou od 16.3.2020 bude naša klinika zatvorená do odvolania, pre ochranu v prvom rade našich klientov a samozrejme našich zamestnancov.

V prípade potreby akýchkoľvek otázok sme zastihnuteľní na našich číslach:
+421 917 558 641
+421 902 711 171

Ďakujeme za pochopenie.
Bc.Alena Vasovčáková
manager eveclinic