Čítajte: mimoriadne pokyny súvisiace s COVID 19!

Ponuka 
Pozrite si nové video o miniinvazívnej technike vloženie silikónového prsného implantátu.

Pri použití operačnej techniky tzv. Insertion Sleeve (sterilné vrecúško v tvare lievika) vkĺzne implantát priamo do tela, tým nedochádza k dotyku kože s implantátom a minimalizuje sa riziko infekcie.

 

Táto technika je dostupná všetkým, ktorí sa rozhodnú pre augmentáciu implantátmi Motiva Ergonomix.

Augmentácia s minimálnou jazvou - operuje MUDr. Jozef Fedeleš