Čítajte: mimoriadne pokyny súvisiace s COVID 19!

Ponuka 
Predstavujeme vám nové moderné priestory našej kliniky. Výsledkom rekonštrukcie, ktorá prebehla v minulom roku, je nielen to, že váš zážitok z pobytu u nás bude príjemnejší, ale vďaka novým ochranným prvkom aj bezpečnejší.